Herroepingsrecht voor consumenten
(Consument is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling verricht ten behoeve van hun commerciële concludeert noch hun zelfstandige professionele activiteit naar verwachting kan.)


Recht van herroeping

Herroepingsrecht
U hebt het recht om dit contract te annuleren binnen 14 dagen zonder opgaaf van reden.
De periode van intrekking is veertien dagen, te rekenen vanaf de dag


-Wanneer u of een derde partij genomineerd door u, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit hebben genomen of, als u een bestelt of meer goederen onder een één inkooporder en dit consequent wordt geleverd of zijn;

-waar u of een derde partij genomineerd door u, die niet de vervoerder, vond op de laatste goederen van het bezit van of, indien u verschillende goederen onder een één inkooporder hebt besteld en deze worden afzonderlijk geleverd;

Om te oefenen uw herroepingsrecht, moet u (ALM besturingselementen naar de Herrenberg 33, 65520 Bad Camberg, telefoon: 064349186172, fax: 064349186173, e-mail: info@alm-store.de) met een unieke instructie (bijvoorbeeld een brief per post, fax of E-Mail) uw beslissing om dit contract te annuleren, in kennis stellen. U kunt de bijgevoegde model herroepingsformulier, die echter is niet verplicht.

De periode van intrekking is het voldoende dat u het bericht van het herroepingsrecht vóór de uiterste datum van intrekking indienen.

Gevolgen van herroeping

Als u deze overeenkomst annuleert, hebben we alle betalingen die we van u ontvangen, met inbegrip van de kosten van levering (met uitzondering van de extra kosten, die voortvloeien uit dit hebt u een ander soort levering als de beste aangeboden door ons) Standaardlevering hebt gekozen), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen terug te betalen vanaf de datum waarop de mededeling ontvangen uw intrekking van deze overeenkomst met ons. We gebruiken de zelfde betaalmiddelen die u in de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt voor deze terugbetaling, tenzij iets anders uitdrukkelijk is overeengekomen met u; in ieder geval worden u betalen vanwege deze terugbetaling.


We kunnen restitutie weigeren totdat we hebben ontvangen terug de goederen opnieuw of totdat u hebben aangetoond dat u de goederen, afhankelijk van welke de eerdere datum zijn teruggekeerd.

U hebt de goederen onverwijld en in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de datum waarop de intrekking van deze overeenkomst kennis ons, ons om terug te keren of te geven. De termijn is nageleefd, als u de goederen vóór de datum van veertien dagen Opslaan.

U draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de goederen.

U moet pas voor een mogelijk verlies in waarde van de goederen indien dit verlies in waarde op een voor het testen van de textuur, als gevolg van geen onnodige handling van eigenschappen en werking van de goederen.

Uitsluiting- of Erlöschensgründe

Het herroepingsrecht verloopt met een contract voor de levering van niet op een fysieke schijf digitale inhoud, als de aannemer is begonnen met de uitvoering van het contract, na de consument

1. uitdrukkelijk is overeengekomen dat de ondernemer met de uitvoering van het contract vóór het verstrijken van de herroepingstermijn begint en
2. zijn kennis van hen heeft bevestigd dat hij zijn herroepingsrecht door haar goedkeuring aan het begin van de uitvoering van het contract verliest.
Modelformulier herroeping

(Als u annuleren van het contract wilt, vervolgens vul dan dit formulier en stuur het terug.)

-Kaart ALM besturingselementen aan de Herrenberg 33, 65520 Bad Camberg, Faxnummer: 064349186173, E-mailadres: Info@ALM-Store.de :

-Hierbij ik / we trekken (*) door mij / ons (*) contract voor de verkoop van de volgende goederen (*) /.
  de levering van de volgende diensten (*)

-Besteld de (*) / get meeste (*)

-Naam van de / van de consument (s)
-Aanpakken van / de consument (s)
-Ondertekening van de / van de consument (s) (alleen voor de communicatie op papier)
-Datum

(*) Schrappen wat niet past