Recht van terugtrekking en annulering formulier

Consumenten recht op overeenkomstig het volgende, waarbij de consument iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling voor doeleinden, voornamelijk noch hun commerciële noch hun zelfstandige activiteit is als verwachte kan concludeert:

A. recht van herroeping

Herroepingsrecht

U hebt het recht om te annuleren dit contract binnen 14 dagen zonder opgave van redenen. De periode van herroeping is veertien dagen na de datum waarop u of een derde partij genomineerd door u, die niet de vervoerder is, hebben de laatste goederen in bezit of heeft. Om te oefenen uw herroepingsrecht, moet u ons  (ALM Controls, Zum Herrnberg 33, 65520 Bad Camberg, Tel.: 06434 / 9186172 Fax: 06434 / 9186173 , E-Mail: info@alm-store.de) door middel van een unieke verklaring (zoals een brief per post, fax of E-Mail) van uw beslissing tot intrekking van deze overeenkomst, in kennis stellen. U kunt het gekoppelde model terugtrekking formulier, dat echter is niet vereist. De intrekking periode is het voldoende dat u het bericht van het herroepingsrecht voordat de termijn van de terugtrekking.

Gevolgen van herroeping

Als u annuleert deze overeenkomst, hebben we alle betalingen die we hebben ontvangen van u met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit dit dat u een ander type van levering hebt gekozen, zoals aangeboden door ons, beste standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen te rekenen vanaf de dag terugbetalen, waarop de communicatie is ontvangen uw intrekking van deze overeenkomst met ons. We gebruiken de dezelfde betaalmiddelen die u hebt gebruikt in de oorspronkelijke transactie voor deze terugbetaling, tenzij iets anders uitdrukkelijk is overeengekomen met u; in ieder geval worden u betalen vanwege deze terugbetaling. We kunnen restitutie weigeren totdat we hebben gekregen terug de goederen opnieuw of totdat u hebben aangetoond dat u de goederen, afhankelijk van welke de eerdere datum is zijn teruggekeerd.

U hebt de goederen zo spoedig mogelijk en in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen na de datum waarop u ons de herroeping van deze overeenkomst informeren, worden geretourneerd aan ons of door te geven. De termijn is nageleefd, als u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen. U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen.

U moet alleen komen voor een mogelijk verlies in waarde van de goederen indien dit verlies in waarde op een voor het testen van de textuur, als gevolg van onnodige handling eigenschappen en werking van de goederen.

B. herroepingsformulier

Als u wilt om het contract te annuleren, vul dan dit formulier en stuur het terug.

At

ALM-besturingselementen
E-mail: info@alm-store.de

Hierbij ik/wij trekken (*) door mij/ons (*) contract voor de verkoop van de volgende goederen (*) / het aanbieden van de volgende diensten (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

 

De (*) _ besteld / get meeste (*) _

 

________________________________________________________
Naam van / de consument (s)

________________________________________________________
Adres van / de consument (s)

________________________________________________________
Handtekening van / de consument (s) (alleen voor communicatie op papier)

_________________________
Datum

(*) Schrappen wat niet past


Best verkochte producten