Top sellers

Salus actuator - gesloten zonder stroom - actuator T30NC

12,95 € Tax included
Levertijd: 4-5 werkdagen na ontvangst van de betaling!
Digitale thermostaat vloerverwarming EL05 Wit

59,99 € Tax included
Vraag levertijd aan!
Digitale thermostaat vloerverwarming X1

79,99 € Tax included
Vraag levertijd aan!
Digitale thermostaat schakelaar serie ALM-4

44,99 € Tax included
Vraag levertijd aan!
Salus Terminal Strip Control Terminal Strip KL06

37,95 € Tax included
Levertijd: 4-5 werkdagen na ontvangst van de betaling!

New products

No new products

Privacybeleid

Tenzij hieronder anders vermeld, is het verstrekken van uw persoonlijke gegevens niet vereist door de wet of contract, noch is het noodzakelijk voor het sluiten van een contract. U bent niet verplicht om de gegevens te verstrekken. Het niet verstrekken hiervan heeft geen gevolgen. Dit geldt alleen als er bij de daaropvolgende verwerkingen geen andere informatie wordt verstrekt.
"Persoonsgegevens" betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Serverlogbestanden
U kunt onze websites bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. 
Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden gebruiksgegevens door uw internetbrowser naar ons of onze webhost / IT-serviceprovider verzonden en opgeslagen in loggegevens (zogenaamde serverlogbestanden). Deze opgeslagen gegevens omvatten bijvoorbeeld.B de naam van de bezochte pagina, datum en tijd van ophalen, het IP-adres, de hoeveelheid verzonden gegevens en de verzoekende provider. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG voor ons doorslaggevende legitieme belang bij het waarborgen van de probleemloze werking van onze website en om ons aanbod te verbeteren. 
 

Contact

Verantwoordelijke persoon
Neem op aanvraag contact met ons op. De contactgegevens van de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking vindt u in ons impressum.

Proactief contact van de klant per e-mail
Als u op eigen initiatief per e-mail contact met ons opneemt, verzamelen wij uw persoonsgegevens (naam, e-mailadres, berichttekst) alleen voor zover door u opgegeven. De gegevensverwerking dient om uw contactverzoek te verwerken en te beantwoorden.
Als het contact dient voor de uitvoering van precontractuele maatregelen (bijv. advies over aankoopinteresses, voorbereiding van aanbiedingen) of betrekking heeft op een reeds gesloten contract tussen u en ons, vindt deze gegevensverwerking plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder.b AVG.
Als we om andere redenen contact met ons opnemen, wordt deze gegevensverwerking uitgevoerd op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG voor ons doorslaggevende legitieme belang bij het verwerken en beantwoorden van uw verzoek. In dit geval hebt u het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben op basis van artikel 6, lid 1, onder f), AVG.
Wij gebruiken uw e-mailadres alleen om uw verzoek te verwerken. Uw gegevens worden dan verwijderd in overeenstemming met de wettelijke bewaartermijnen, tenzij u toestemming hebt gegeven voor verdere verwerking en gebruik.

 

Afhaling en verwerking bij gebruik van het contactformulier
Bij het gebruik van het contactformulier verzamelen wij uw persoonsgegevens (naam, e-mailadres, berichttekst) alleen voor zover door u verstrekt. De gegevensverwerking dient om contact op te nemen.

Als het contact dient voor de uitvoering van precontractuele maatregelen (bijv. advies over aankoopinteresses, voorbereiding van aanbiedingen) of betrekking heeft op een reeds gesloten contract tussen u en ons, vindt deze gegevensverwerking plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder.b AVG.
Als we om andere redenen contact met ons opnemen, wordt deze gegevensverwerking uitgevoerd op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG voor ons doorslaggevende legitieme belang bij het verwerken en beantwoorden van uw verzoek. In dit geval hebt u het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben op basis van artikel 6, lid 1, onder f), AVG.
Wij gebruiken uw e-mailadres alleen om uw verzoek te verwerken. Uw gegevens worden dan verwijderd in overeenstemming met de wettelijke bewaartermijnen, tenzij u toestemming hebt gegeven voor verdere verwerking en gebruik.


Bestellingen van klantaccounts      

Rekening
Bij het openen van een klantaccount verzamelen wij uw persoonsgegevens voor zover daarin gespecificeerd. Het doel van de gegevensverwerking is om uw winkelervaring te verbeteren en de verwerking van bestellingen te vereenvoudigen. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen zonder de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming is uitgevoerd tot de intrekking aan te tasten. Uw klantaccount wordt dan verwijderd.

Verzameling, verwerking en openbaarmaking van persoonsgegevens bij het plaatsen van bestellingen
Bij het bestellen verzamelen en verwerken wij uw persoonlijke gegevens alleen voor zover dat nodig is om uw bestelling uit te voeren en te verwerken en om uw vragen te verwerken. Het verstrekken van de gegevens is noodzakelijk voor het sluiten van het contract. Het niet verstrekken van deze bepaling betekent dat er geen overeenkomst kan worden gesloten. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder .b AVG en is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract met u. 
Uw gegevens worden bijvoorbeeld doorgegeven aan de door u geselecteerde rederijen en dropshippingproviders, betalingsdienstaanbieders, dienstverleners voor orderverwerking en IT-dienstverleners. In alle gevallen houden wij ons strikt aan de wettelijke vereisten. De reikwijdte van de gegevensoverdracht is tot een minimum beperkt.
 


Waarderingen       Reclame      

Gegevensverzameling wanneer een opmerking wordt geschreven
Bij het reageren op een artikel of een bijdrage verzamelen wij uw persoonsgegevens (naam, e-mailadres, commentaartekst) alleen voor zover door u verstrekt. Het doel van de verwerking is om opmerkingen mogelijk te maken en opmerkingen weer te geven. Door de opmerking in te dienen, stemt u in met de verwerking van de verzonden gegevens. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen zonder de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming is uitgevoerd tot de intrekking aan te tasten. Uw persoonsgegevens worden dan verwijderd.


Wanneer uw opmerking wordt gepubliceerd, alleen de naam die u hebt opgegeven gepubliceerd.

Gebruik van het e-mailadres voor het versturen van nieuwsbrieven
Wij gebruiken uw e-mailadres ongeacht de contractverwerking uitsluitend voor onze eigen reclamedoeleinden voor het verzenden van nieuwsbrieven, op voorwaarde dat u hier uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming is uitgevoerd tot de intrekking aan te tasten. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door gebruik te maken van de bijbehorende link in de nieuwsbrief of door ons hiervan op de hoogte te stellen. Uw e-mailadres wordt dan van de mailinglijst verwijderd. Verzendserviceproviders      

Doorsturen van het e-mailadres naar rederijen voor informatie over de verzendstatus
Wij zullen uw e-mailadres doorgeven aan het transportbedrijf als onderdeel van de contractverwerking, op voorwaarde dat u hiermee uitdrukkelijk akkoord bent gegaan in het bestelproces. Het doel van de overdracht is om u per e-mail te informeren over de verzendstatus. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons of het transportbedrijf hiervan op de hoogte te stellen zonder de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming tot de intrekking aan te tasten.Betaling      

Gebruik van PayPal
Alle PayPal transacties zijn onderworpen aan het privacybeleid van PayPal. Deze zijn te vinden op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full


Cookies
 
Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van een gebruiker. Wanneer een gebruiker een website bezoekt, kan een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks waarmee de browser uniek kan worden geïdentificeerd wanneer de website opnieuw wordt opgeroepen.
 
Cookies worden op uw computer opgeslagen. Daarom heeft u volledige controle over het gebruik van cookies. Door de juiste technische instellingen in uw internetbrowser te selecteren, kunt u op de hoogte worden gesteld voordat cookies worden ingesteld en individueel beslissen over de acceptatie en de opslag van cookies en de overdracht van de gegevens voorkomen. Cookies die al zijn opgeslagen, kunnen op elk moment worden verwijderd. Wij willen u er echter op wijzen dat u dan mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.
 
Onder de volgende links kunt u lezen hoe u cookies op de belangrijkste browsers kunt beheren (inclusief het deactiveren ervan):

 
Technisch noodzakelijke cookies
Tenzij anders vermeld in de onderstaande gegevensbeschermingsverklaring, gebruiken we deze technisch noodzakelijke cookies alleen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Bovendien stellen cookies onze systemen in staat om uw browser te herkennen, zelfs na een paginawijziging en om u diensten aan te bieden. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser wordt herkend, zelfs na een paginawijziging.
 
Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën is gebaseerd op § 25 Abs. 2 TTDSG. De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG voor ons doorslaggevende legitieme belang bij het waarborgen van de optimale functionaliteit van de website en een gebruiksvriendelijk en effectief ontwerp van ons aanbod.
U hebt het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens.
 


Plug-ins en diversen

Google Tag Manager gebruiken
We gebruiken de Google Tag Manager van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google"). 
Deze applicatie beheert JavaScript-tags en HTML-tags, die met name worden gebruikt om tracking- en analysetools te implementeren. De gegevensverwerking dient het doel van het op behoeften gebaseerde ontwerp en optimalisatie van onze website.
De Google Tag Manager slaat zelf geen cookies op en verwerkt ook geen persoonsgegevens. Het maakt het echter mogelijk om verdere tags te activeren die persoonlijke gegevens kunnen verzamelen en verwerken.
Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u hier.

 
Gebruik van Google reCAPTCHA 
Wij maken gebruik van de reCAPTCHA service van de Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google"). Het doel van de query is om de invoer door een mens of door geautomatiseerde, machinale verwerking te onderscheiden. Voor dit doel wordt uw invoer naar Google verzonden en daar opnieuw gebruikt. Bovendien worden het IP-adres en, indien van toepassing, andere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-service aan Google doorgegeven. Deze gegevens worden door Google binnen de Europese Unie verwerkt en indien nodig ook doorgegeven aan de servers van Google LLC in de VS. Voor de VS is er geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. De overdracht van gegevens vindt onder meer plaats op basis van modelcontractbepalingen als geschikte garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, die kunnen worden bekeken op: https://policies.google.com/privacy/frameworks.
De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG voor ons hoger gerechtvaardigd belang onze website te beschermen tegen geautomatiseerde spionage, misbruik en SPAM. Om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben op basis van artikel 6, lid 1, onder f), AVG.
Meer informatie over Google reCAPTCHA en de bijbehorende gegevensbeschermingsverklaring is te vinden op: https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html evenals https://www.google.com/privacy
 

Gebruik van Google onzichtbare reCAPTCHA
We gebruiken de onzichtbare reCAPTCHA-service van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google").
Dit dient om de invoer door een mens of door geautomatiseerde, machinale verwerking te onderscheiden. Op de achtergrond verzamelt en analyseert Google gebruiksgegevens die door Invisible reCaptcha worden gebruikt om reguliere gebruikers van bots te onderscheiden. Voor dit doel wordt uw invoer naar Google verzonden en daar opnieuw gebruikt. Bovendien worden het IP-adres en, indien van toepassing, andere gegevens die Google nodig heeft voor de Invisible reCAPTCHA-service aan Google doorgegeven.
Deze gegevens worden door Google verwerkt binnen de Europese Unie en, indien nodig, ook in de VS. Voor de VS is er geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. De overdracht van gegevens vindt onder meer plaats op basis van modelcontractbepalingen als geschikte garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, die kunnen worden bekeken op: https://policies.google.com/privacy/frameworks.

De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG voor ons hoger gerechtvaardigd belang onze website te beschermen tegen geautomatiseerde spionage, misbruik en SPAM. Om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben op basis van artikel 6, lid 1, onder f), AVG.
Meer informatie over Google reCAPTCHA en de bijbehorende gegevensbeschermingsverklaring is te vinden op: https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html evenals https://www.google.com/privacy

 

Gebruik van GoogleMaps
Op onze website gebruiken we de functie voor het insluiten van GoogleMaps-kaarten van de 
Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google").
De functie maakt de visuele weergave van geografische informatie en interactieve kaarten mogelijk. Google verzamelt, verwerkt en gebruikt ook gegevens van bezoekers van de websites bij het openen van de pagina's waarin GoogleMaps maps zijn geïntegreerd.
Uw gegevens kunnen ook naar de VS worden verzonden. Voor de VS is er geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. De overdracht van gegevens vindt onder meer plaats op basis van modelcontractbepalingen als geschikte garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, die kunnen worden bekeken op: https://policies.google.com/privacy/frameworks.
De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG voor ons doorslaggevende legitieme belang bij het op behoeften gebaseerde en gerichte ontwerp van de website. U hebt het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens.
Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Google is te vinden in het privacybeleid van Google op https://www.google.com/privacypolicy.html. Daar heeft u ook de mogelijkheid om uw instellingen in het gegevensbeschermingscentrum te wijzigen, zodat u uw door Google verwerkte gegevens kunt beheren en beschermen.


Gebruik van YouTube
Op onze website gebruiken we de functie voor het insluiten van YouTube-video's van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "YouTube"). YouTube is aangesloten bij Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google") gelieerde onderneming.
De functie toont video's die op YouTube zijn opgeslagen in een iFrame op de website. De optie "Geavanceerde gegevensbeschermingsmodus" is geactiveerd. Hierdoor slaat YouTube geen informatie op over bezoekers van de website. Alleen wanneer u een video bekijkt, wordt informatie erover naar YouTube verzonden en daar opgeslagen. Uw gegevens kunnen worden overgedragen naar de VS. Voor de VS is er geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. De overdracht van gegevens vindt onder meer plaats op basis van modelcontractbepalingen als geschikte garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, die kunnen worden bekeken op: https://policies.google.com/privacy/frameworks.
De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG voor ons doorslaggevende legitieme belang bij het op behoeften gebaseerde en gerichte ontwerp van de website. U hebt het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens.
Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door YouTube en Google, uw rechten in dit verband en opties voor de bescherming van uw privacy vindt u in het privacybeleid van YouTube op https://www.youtube.com/t/privacy.

Integratie van het idealo logo
Het logo van onze partner idealo (idealo internet GmbH, Ritterstraße 11, 10969 Berlijn) is geïntegreerd in onze website. Wanneer u onze website bezoekt, stuurt de browser die op uw apparaat wordt gebruikt automatisch informatie naar de idealo-server. Deze informatie wordt tijdelijk gedurende 7 dagen opgeslagen in een zogenaamd serverlogbestand. De volgende informatie wordt verzameld zonder uw tussenkomst en opgeslagen tot geautomatiseerde verwijdering:

  • IP-adres van de aanvragende computer,

  • datum en tijdstip van toegang,

  • naam en URL van het opgehaalde bestand,

  • Website van waaruit toegang wordt verkregen (verwijzende URL),

  • gebruikte browser en, indien van toepassing, het besturingssysteem van uw computer en de naam van uw toegangsprovider.

De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om de levering van de website mogelijk te maken. Om dit te doen, moet het IP-adres opgeslagen blijven voor de duur van de sessie. De opslag in logbestanden vindt plaats om de functionaliteit van de website te waarborgen. Daarnaast worden de gegevens gebruikt om de website te optimaliseren en de veiligheid van de informatietechnologiesystemen te waarborgen. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens opgeslagen. De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, zin 1, onder f), van de AVG.
 


Rechten van betrokkenen en bewaartermijn

Duur van de opslag
Na voltooiing van het contract worden de gegevens eerst opgeslagen voor de duur van de garantieperiode, vervolgens rekening houdend met wettelijke, met name fiscale en commerciële bewaartermijnen en vervolgens verwijderd na het verstrijken van de periode, tenzij u toestemming hebt gegeven voor verdere verwerking en gebruik.


Rechten van de betrokkene
Als aan de wettelijke vereisten is voldaan, hebt u de volgende rechten op grond van de artikelen 15 tot en met 20 AVG: Recht op informatie, correctie, wissing, beperking van de verwerking, op gegevensportabiliteit.
Bovendien hebt u op grond van artikel 21, lid 1, AVG het recht om bezwaar te maken tegen verwerking op basis van artikel 6, lid 1, onder f) AVG en tegen verwerking voor direct marketingdoeleinden.


Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit
In overeenstemming met artikel 77 AVG hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet rechtmatig is.


Recht van bezwaar
Als de hier vermelde verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op ons legitieme belang overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f), avg, hebt u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen deze verwerking met werking voor de toekomst om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie.
Na het bezwaar wordt de verwerking van de betreffende gegevens beëindigd, tenzij we dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of als de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.


laatste update: 10/01/2022

Menu

Settings