Top sellers

Salus actuator - gesloten zonder stroom - actuator T30NC

12,95 € Tax included
Levertijd: 4-5 werkdagen na ontvangst van de betaling!
Digitale thermostaat vloerverwarming EL05 Wit

59,99 € Tax included
Vraag levertijd aan!
Digitale thermostaat vloerverwarming X1

79,99 € Tax included
Vraag levertijd aan!
Digitale thermostaat schakelaar serie ALM-4

44,99 € Tax included
Vraag levertijd aan!
Salus Terminal Strip Control Terminal Strip KL06

37,95 € Tax included
Levertijd: 4-5 werkdagen na ontvangst van de betaling!

New products

No new products

Algemene voorwaarden en klantgegevens

I. algemene voorwaarden

Artikel 1 basisbepalingen

(1) De volgende bepalingen en voorwaarden van toepassing op alle contracten, waardoor u bij ons als een leverancier)ALM-besturingselementen) via de website www.alm-store.de. Tenzij anders is overeengekomen, de opneming, in voorkomend geval, u gebruikt hun eigen voorwaarden zijn tegengesproken.

(2) Consument in termen van de volgende bepalingen is iedere natuurlijke persoon die besluit een rechtshandeling voor doeleinden van hun commerciële noch hun zelfstandige activiteit verwacht kan worden. Ondernemer is elke natuurlijke persoon of rechtspersoon of een onderneming van de rechtspersoon, die een rechtshandeling verricht in de uitoefening van hun zelfstandige professionele of commerciële activiteit is.

§ 2 sluiting van de overeenkomst

(1) Het contract is de verkoop van goederen.

Onze offertes zijn vrijblijvend en niet een bindend aanbod tot het sluiten van een contract.

(2) U kunt een bindend aankoop aanbod (volgorde) via de online winkelwagentje systeem.
Hier zijn de goederen bestemd voor verkoop Geplaatst in de "winkelwagen". U kunt via de corresponderende knop in de navigatiebalk, noemen het "winkelwagentje" en er op elk moment wijzigingen aanbrengen. Na het aanroepen van de "Cashier" pagina en input van de persoonsgegevens, alsmede de betaling en verzending van voorwaarden ten slotte opnieuw alle bestelling worden de gegevens weergegeven op de bestelpagina van de samenvatting.

Voordat u de order verzendt, hebt u de gelegenheid nogmaals te wijzigen (ook heeft de functie "terugkeer" van de internetbrowser) of om de aankoop te annuleren alle informatie te verifiëren.
Door het indienen van de bestelknop"kopen"submit een bindend aanbod van ons.
Eerst ontvangt u een automatische e-mail over uw bestelling, die nog steeds niet tot de sluiting van de overeenkomst leidt.

(3) De aanvaarding van het aanbod (en dus de sluiting van het contract) binnen 2 dagen na de bevestiging in de vorm van de tekst (bijvoorbeeld E-Mail), wordt uitgevoerd waarin de uitvoering van uw order of levering van de goederen is bevestigd (de bevestiging van de bestelling).
Als u geen bericht ontvangt, bent u niet langer gebonden aan uw bestelling. Diensten zal indien nodig al gerenderd worden onmiddellijk vergoed in dit geval.

(4) De verwerking van de bestelling en indiening van alle informatie die nodig is in verband met de sluiting van het contract wordt uitgevoerd automatisch per E-Mail naar het gedeelte. Daarom moet u ervoor te zorgen dat het e-mailadres dat je bij ons geregistreerd is waar de ontvangst van E-Mails is technisch en met name niet wordt gehinderd door spamfilters.

§ 3 sluiting van de overeenkomst voor download producten

(1) Het contract is de verkoop van downloadbare producten (digitale inhoud, niet op een fysieke schijf worden geleverd).
Al met de instelling van de respectieve download product op onze website, we een bindend aanbod dienen tot het sluiten van een overeenkomst onder de voorwaarden gespecificeerd in de objectbeschrijving u.


(2) Het contract wordt gesloten via de online winkelwagentje systeem als volgt:
De download producten bestemd zijn voor verkoop worden geplaatst in uw "winkelwagen". U kunt via de corresponderende knop in de navigatiebalk, noemen het "winkelwagentje" en er op elk moment wijzigingen aanbrengen. Na het aanroepen van de "Cashier" pagina en de inbreng van de persoonlijke gegevens, alsmede de voorwaarden van betaling, alle bestelgegevens op de bestelpagina van de samenvatting wordt weergegeven ten slotte opnieuw.

Voordat u de order verzendt, hebt u de gelegenheid nogmaals te wijzigen (ook heeft de functie "terugkeer" van de internetbrowser) of om de aankoop te annuleren alle informatie te verifiëren.
Door het indienen van de bestelknop "onder voorbehoud van de betalingsopdracht" uitleggen u de aanvaarding van de offerte, juridisch bindend die het contract is gesloten.


(3) De verwerking van de bestelling en indiening van alle informatie die nodig is in verband met de sluiting van het contract wordt uitgevoerd automatisch per E-Mail naar het gedeelte. Hebt u dus om ervoor te zorgen dat het e-mailadres dat je bij ons geregistreerd is waar, de receptie van E-Mails is technisch en met name niet wordt gehinderd door spamfilters.

§ 4 gebruik licentie voor download producten

(1) Download producten zijn auteursrechtelijk beschermd. U krijgt een eenvoudige licentie voor elke download product gekocht bij ons, tenzij anders vermeld in het respectieve aanbod.

(2) De eenvoudige licentie omvat machtiging om een kopie van het product van de download voor uw persoonlijk gebruik opslaan op uw computer of ander elektronisch apparaat of te printen.
Elke extra exemplaar is verboden. Het is uitdrukkelijk verboden om een bestand of enig deel daarvan te wijzigen of bewerken en derden op enigerlei wijze particulier of commercieel beschikbaar u.


§ 5 recht van retentie, Eigendomsvoorbehoud

(1) U kunt alleen het uitoefenen van een recht van retentie zoveel omgaan met claims van dezelfde contractuele relatie.

(2)  De goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de aankoopprijs.

(3)  Zijn ondernemers, bovendien geldt het volgende:

(a) Wij behouden ons het eigendom van de goederen tot het volledige saldo van alle vorderingen die voortvloeien uit de lopende zakelijke relatie. Een verpanden of toewijzen zoals veiligheid is niet toegestaan vóór de eigendomsoverdracht van de goederen.

(b) u kunt verkopen de goederen in de gewone gang van zaken. In dit geval wijst u aan ons reeds nu alle vorderingen in het bedrag van de factuur, u als gevolg van het volgrecht, dat we het afstaan accepteren. U bent gemachtigd voor het verzamelen van de vordering van verder. Als u niet goed aan uw betalingsverplichtingen voldoen, behouden wij het recht echter aan de vordering zelf te verzamelen.

(c) in het geval van de verbinding en het mengen van de voorbehouden goederen verwerven we mede-eigenaarschap van het nieuwe item in de verhouding van de factuurwaarde van de voorbehouden goederen op andere verwerkte objecten op het moment van verwerking.

(d) Wij zullen om het vrijgeven van de effecten als gevolg van ons op uw verzoek, voorzover de realiseerbare waarde van onze effecten overschrijdt de claims worden beveiligd door meer dan 10%. De selectie van de effecten te zijn vrijgegeven is aan ons.


§ 6 garantie

(1) Er zijn de wettelijke garantie rechten.

(2) Als een consument, wordt u gevraagd om te controleren het ding kopen voor de volledigheid, zichtbare gebreken en transportschade onmiddellijk en klachten zo spoedig mogelijk bij ons, evenals de expediteur delen. U niet dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

(3) Bent u ondernemend, is in afwijking van de bovenstaande garantiebepalingen:

een)  Voorwaarde van het ding geacht overeengekomen, maar geen andere advertenties, openbare promoties en uitingen van de fabrikant, alleen onze eigen gegevens en de productbeschrijving van de fabrikant.

b)  In geval van defecten garanderen wij bij onze discretie door reparatie of vervanging. De opheffing van gebreken mislukt, kunt u de terugdringing van de vraag of de overeenkomst opzeggen volgens uw keus. Het defect wordt beschouwd als tweede poging na mislukte mislukte, voorkomend iets anders niet uit de aard van de zaak of het ontbreken of de andere omstandigheden. In het geval van rectificatie, moeten we niet de hogere kosten die voortvloeien uit de levering van de goederen naar een andere locatie dan de plaats van uitvoering, tenzij de zending niet het beoogde gebruik van de goederen is.

c)  De garantieperiode is één jaar na aflevering van de goederen. Het verkorten van de termijn is niet van toepassing:


toe te schrijven schuldhaft schade als gevolg van de schade voor leven, lichaam of gezondheid en voor andere schade veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid veroorzaakt;
-voor zover wij hebben frauduleus verborgen van het defect of ervan uitgegaan dat een garantie voor de conditie van het ding
-dingen, die zijn gebruikt volgens hun gebruikelijke gebruik voor een gebouw en veroorzaakt de gebrekkigheid;
-zijn wettelijke toevlucht te nemen in verband met de rechten van de garantie tegen ons.

§ 7 keuze van wet, plaats van uitvoering en bevoegde rechtbank

(1)  Duitse recht van toepassing. Voor consumenten, deze keuze van het recht van toepassing is slechts voor zover dit de bescherming van de dwingende bepalingen van het recht van de staat van het gebruikelijke verblijf van de consument niet is geen (favourability).

(2)  Plaats van uitvoering voor alle services uit de bestaande ons zakelijke relaties, evenals de rechtbank is ons kantoor bent u niet de consument, maar de koopman, rechtspersoon van krachtens publiekrecht of speciaal fonds onder. Hetzelfde geldt als u geen algemene bevoegdheid in Duitsland of de EU hebben of de woonplaats of gewone verblijfplaats heeft op het moment van de juridische actie is niet bekend. Het recht om het Hof tot een ander rechtsgebied, blijft onaangetast.

(3)  De bepalingen van het CISG-verdrag uitdrukkelijk is niet van toepassing.


_______________________________________________________________________________________


II. de klantgegevens

1. identiteit van de verkoper

ALM Controls
Zum Herrnberg 33
65520 Bad Camberg
Germany
Phone: 06434 9186172
Email: info@alm-store.deAlternatieve wijzen van geschillenbeslechting:
De EuropeseCommissie bereid, vervroegd aflosbaar ondergeschikt gemaakt van een platform voor de alternatieve online geschillenbeslechting (ODR-platform) https://ec.Europa.EU/ODR.


2. sluiting van de overeenkomst informatie

De technische maatregelen voor de sluiting van de overeenkomst, de sluiting van het contract en de correctiemogelijkheden zijn gemaakt volgens de regels van "Sluiting van de overeenkomst" onze algemene verkoopsvoorwaarden (deel I.).

3. de taal van het contract, overeenkomst tekst opslag

3.1. de taal van het contract is het Duits.

3.2. welke verdragstekst wordt niet opgeslagen door ons. Voordat u de order verzendt informatie over de online - shopping cart systeem  kunnen worden afgedrukt of elektronisch beveiligd de contract-gegevens met behulp van de print functie van uw browser. Orderinformatie, er is de wettelijk voorgeschreven informatie voor overeenkomsten op afstand en voorwaarden nogmaals aan u per e-mail toegestuurd na ontvangst van de bestelling met ons.

4. de hoofdkenmerken van de goederen of diensten

De hoofdkenmerken van de goederen en/of ecosysteemfuncties kunnen worden gevonden in het respectieve aanbod.

5. prijzen en betaling

5.1. de prijzen vermeld in de respectieve aanbiedingen, evenals het verschepen kosten totale prijzen dar. Zij omvatten alle kosten, met inbegrip van alle toepasbare belastingen.

5.2. de verzendkosten zijn niet inbegrepen in de aankoopprijs. Zij zijn bereikbaar via een adequaat aangewezen knop op onze website of in de respectieve bieden, worden afzonderlijk weergegeven in de loop van het bestelproces en daarnaast zijn om te dragen, voorzover de gratis verzending is beloofd.

5.3. is dan verder kan betaling door ons levering aan landen buiten de Europese Unie, zoals douanerechten, belastingen of geld transmissie vergoedingen (overdracht of uitwisseling vergoedingen van financiële instellingen), waarnaar u zijn. Kosten van de levering van het geld bent u ook in gevallen om te dragen, die werd geleverd in een EU-lidstaat, de betaling, maar oorzaken buiten de Europese Unie.

5.4. de betalingsmethoden die voor u beschikbaar worden gerapporteerd onder een adequaat aangewezen knop op onze website of in de respectieve aanbod.

5.5. tenzij voor individuele soorten betaling tenzij anders aangegeven, betalingsaanvragen uit het contract onmiddellijk opeisbaar.

6 leveringsvoorwaarden

6.1. de levering, de datum van levering, alsmede, in voorkomend geval, bestaande aanbod quotastelsels vindt zichzelf onder een aangewezen knop op onze website of in de respectieve aanbod.

6.2. Indien u een consument bent wordt geregeld door de wet, dat het risico van verlies en toevallige verslechtering van de verkochte zaak alleen tijdens de verzending van de levering van de goederen aan u, ongeacht of het pakket is verzekerd doorgeeft of onverzekerd. Dit geldt niet als u zelfstandig een transportbedrijf met de naam niet door de ondernemer of iemand anders voor de uitvoering van de zending hebben ingehuurd.

Klaar bent ondernemer, de levering en verzending op uw risico.

7 wettelijke gebreken aansprakelijkheidsrecht

De aansprakelijkheid voor gebreken, is afhankelijk van de regulering van de "Garantie" in onze algemene voorwaarden (deel I).

Deze voorwaarden en klantgegevens zijn voortgekomen uit de advocaten van de Dealers Association gespecialiseerd in IT-recht en worden voortdurend gecontroleerd op naleving. De dealer federale Management AG garanties voor de rechtszekerheid van de tekst en is aansprakelijk in het geval van staken en ophouden brieven. Zie voor meer informatie: https://www.haendlerbund.de/AGB-service.

Menu

Settings